Farba, powłoka ochronna, dekoracyjna lub specjalna!

Co może pomóc.

Farby Winylowe i Akrylowe

Farby winylowe. Spoiwem są w tym przypadku kopolimery winylu i innych związków winylowych. Schną poprzez odparowanie rozpuszczalnika, dają grube powłoki już po jednokrotnym natryskiwaniu. Jednak przy suchej i wietrznej pogodzie mają tendencje do zbyt szybkiego wysychania, co prowadzi do powstawania niekorzystnego „suchego natrysku” oraz może powodować wady powłoki, co znacznie obniża odporność antykorozyjną powłoki. Są twardsze niż chlorokauczukowe i mają lepsze właściwości dekoracyjne – nie żółkną. Są też bardziej odporne na działanie chemikaliów, olejów mineralnych i rozpuszczalniki, nie są jednak odporne na estry i ketony. Stosuje się je tam, gdzie wymagana jest zwiększona odporność na korozję.

Farby akrylowe są farbami wodorozcieńczalnymi, schną przez odparowanie rozpuszczalnika. Mają dobre właściwości dekoracyjne. Tworzą powłoki odporne na warunki atmosferyczne, są odporne na działanie promieni ultrafioletowych i dobrze utrzymują połysk - nie kredują i nie żółkną. Stosuje się je głównie do podłoży mineralnych i drewna. Farby akrylowe są farbami dyspersyjnymi - emulsjami. Spoiwem jest tutaj zawiesina cząsteczek polimerów w wodzie.