Farba, powłoka ochronna, dekoracyjna lub specjalna!

Co może pomóc.

Farby Epoksydowe

Farby epoksydowe to farby dwuskładnikowe. Wysychają chemicznie w wyniku reakcji chemicznej żywicy i utwardzacza. Miesza się je tuż przed użyciem koniecznie z zachowaniem odpowiednich proporcji. Spoiwem są żywice epoksydowe – tworzywa chemoutwardzalne. Farby dają powłokę trwałą, odporną na czynniki mechaniczne i chemiczne, a także na na wodę, oleje, zasady i wiele rozpuszczalników.

Farby epoksydowe nie są natomiast odporne na kwasy i promieniowanie ultrafioletowe, silne nasłonecznienie. Nadają się do malowania powierzchni ścian i podłóg, szczególnie do piwnic, magazynów. Podłoże powinno być dobrze przygotowane – zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci, suche, przeszlifowane i odpylone. Bardzo ważne jest przestrzeganie zaleceń producenta co do warunków panujących przy malowaniu.

Bardzo ważne są proporcje i temperatura prowadzenia mieszanki. Farbę nakłada się wałkiem, między nakładaniem pierwszej i drugiej warstwy musi upłynąć więcej niż 10 godzin, ale mniej niż 24 godziny. Do powierzchni, które mają podwyższone wymagania co do dezynfekcji i czyszczenia stosuje się wodną farbę epoksydową, która nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Nadaje się ona na większość powierzchni budowlanych.